Tulsi Vivah - Free Download & Watch Online Youtube Movie

Friday, 24 December 2010Directed by Chandrakant Desai
Movie Star : Jayshree Gadkar and Anita Guha
Movie Genre : Adventure, Fantasy
Movie Release Date : 1971

Casting in Tulsi Vivah 1971 Hindi Movie :
Abhi Bhattacharya … Bhagwan Shri Vishnu
Jayshree Gadkar … Vrunda
Geetanjali … Devi Parvati
Anita Guha … Devi Lakshmi
Rajan Haksar … Devraj Indra
Polson … Senapati Khantasur
Babu Raje … Narad Muni
Randhawa … Samrat Jalandhar
Ratnamala … Vrunda’s mom
Dara Singh … Bhagwan Shri Shiv

Tulsi Vivah 1971 Hindi Movie Watch Online : Rajshri Video Link :

Tulsi Vivah 1971 Hindi Movie Watch Online

0 komentar:

Post a comment

Insert Ur Comment!

 
 
 
eXTReMe Tracker